Преди да купите

Във Фивекс вярваме, че Вие като потребител или потенциален купувач на естествен паркет имате право да бъдете напълно информирани за всеки аспект на своя избор. Твърде често чуваме фразата „никой не ни е казал …“. Важно е да се знае, че фактите, описани по-долу, са валидни за всички видове паркет / дюшеме – масив или инженерингов.

Първо за шарките и цветовете

При естествената дървесина: те са обусловени от възрастта, от местната почва, от експозицията си на слънцe или на сянка. Дърветата, които растат на билото и са изложени на постоянни ветрове и слънце имат различен характер от тези, които са в долината. Един и същи вид дървесина, но с различни характеристики. Ценителите на виното знаят как конкретни местни условия или години могат да влияят на вкуса на виното от един и същ вид грозде. Често цветовете и шарките толкова варират, че се питаме дали това е същия вид дърво. При естествената дървесина винаги е така: няма две еднакви парчета. Определени видове дървесина показват по-големи разнотония (например орех, череша), докато при други е възможна значителна еднородност. Вариациите са само част от привлекателността на естественото дърво!

Промяна на цвета

Всички видове дървесина променат цвета си от светлината – някои потъмняват или пожълтяват, а други изсветляват. Някои видове се влияят по-малко, други – повече. Промяната на цвета може да бъде драматична, но често не се забелязва ако не се сравняват частите под килима или мебелите. След като паркетът се разопакова и монтира, цветът започва да се променя независимо от естествена или изкуствена светлина – това е естествена химична реакция. Оцветените паркети променят цвета си значително по-бавно. Мострите, които виждате при нас, са от различни периоди и поради тази причина е възможно да са с различни цветови нюанси. Затова имаме мостри, които стоят на тъмно и показват ясно разликата в промяната на цвета.

Следователно важно е, че сте разбрали, че разлики от конкретна мостра, вариации в цвета или текстурата винаги има. Степента на вариации понякога създава объркване и дори съмнение, че видът дървесина е различен.

Но дори и при промяна на цвета можем да Ви препоръчаме поддръжка на омаслените паркети, с която ще имате винаги първоначалния цвят.

Оцветени дървесини

Оцветяването става все по-популярно, но трябва да се знае, че то е повърхностно и при повреждане (при падане на тежки предмети например) ще се появи друг цвят. При оцветени с масло подове корекцията, дори и трудна, е възможна с нанасяне на същия цвят с тампон.

Опушени дървесини

Опушването е процес, в който в камери с газ (за дъба – амоняк) дървесината променя цвета си. В резултат дървесината потъмнява в дълбочина, а не само повърхностно, както е при оцветяването (байцване).

Чепчета, нишки, минерални образования (златни нишки)

Като природни особености на дървото чепчетата, както и по-тъмните или светли нишки могат да се различават по цвят, размер и текстура. По-големите чепове и дупчици се запълват с китове преди крайната финишна обработка. Някои природни дадености в определени случаи дори се подчертават за да се създаде по-непринудена рустикална визия.  Златната нишка се среща често в дъба: серия от вълнообразни линии със светъл нюанс с размер 5 – 10 мм. Това не е недостатък, нито са петна! На някои пазари това е търсен продукт с висока цена. Съществуват общоприети стандарти, но всеки производител работи със собствена схема на селекция.

Фивекс работи с реномирани производители, при които след крайната инспекция на материала почти не излиза продукция с недостатъци. И все пак трябва да се знае, че е общоприето до 5% неперфектности да не се считат за обект на рекламация. При всички случаи претенциите трябва да се предявят преди монтажа.

Въпреки, че финишните покрития на паркетите са с най-високо качество, това не означава, че повърхността не може да се надраска или повреди: например при изпускане на някакви предмети, от дамски токчета (между другото някъде пишеше, че тежестта под петата на дамско токче е 13 пъти повече от четиритонен слон на един крак, ако разбира се той може да стои на един крак), от непочистени подметки, от местене на столове и други дейности от ежедневен характер. Все пак е добре да се знае, че при тъмните цветове една лека драскотина може да изглежда драматично при пречупването на светлината: както при черните автомобили мръсотията си личи повече от белите. С течение на времето драскотините добавят нов харакер на пода и доказват, че е истински! В заключение още едно мнение: дали да бъдем прекалено прецизни относно пода си или просто да живеем върху него и да му се радваме.

Паркетът е най-голямата мебел. Килими.

Килимите могат да се съчетаят добре с паркета и да се подобри общия декор. Но има и някои специфични моменти, които не искаме да пропуснем: по-горе подчертахме за промяната на цвета от светлината. При преместване на килима могат да се очертаят големи цветови различия, за изчезването на които да се необходими 12 месеца и повече в зависимост от местоположението и изложение на слънце. При поставяне на килим при подово отопление паркетът под килима е възможно да деформира поради температурни разлики, намалена влажност и появата на фуги. Затова препоръчваме или да се изполва ниска температура, или да не се използва килим.

Разширение и свиване, сблъсък преди монтажа

Най-често срещаният проблем: поява на фуги или т.н. „подуване“: всичко това се случва при промяна на влажността: не търсете причината другаде.  Неравни, ронливи, нездрави, влажни замазки – другото най-често срещано явление. „Майсторът“ казал, че трябва да се изравни с теракол, но не обяснил, че теракол е лепило, а не изравнителна замазка!

Ние сме безкромромисни в монтажа и при спазване на изискванията за подовата основа преди полагане на паркет. Това не са наши капризи, а норми, валидни за всички и които осигуряват вашето спокойно бъдеще.

В заключение: не претендираме да сме споменали за всички възможни проблеми при работата с естествено дърво, което продължава да живее и след като е преработено в паркет.

Общи условия
«