Здравословен живот

Високият стандарт на здравословен живот не се случва случайно, а може да бъде технически планиран и измерим. В допълнение към липсата на замърсители и приятната акустика, паркетът впечатлява и с други свои силни страни. Паркетите не натрупват статично електричество, усещат се приятно при ходене боси и хладно през горещите летни дни.

Със своите сертификати Sentinel-Haus и Cradle to Cradle Certified™ Gold, Bauwerk предлага уникална гаранция:

Собствениците на сгради, апартаменти и техните семейства имат уверението, че няма вредни летливи органични съединения, които дори и несъзнателно да са включени или скрити в целия диапазон на Bauwerk. Това означава, че никакви вредни вещества не могат да бъдат отделяни в атмосферния въздух – за приятна и здравословна среда на живот.

Защо това е важно?

Ние прекарваме 80 до 90 % от нашия живот на закрито и вдишваме от 10 до 20 кубични метра въздух. Съвременното строителство прави сградите херметично затворени и те са перфектни когато става въпрос за енергоспестяване. Въпреки това обменът на въдух в сградите е толкова минимизиран, че замърсители от най-различно естество могат да се акумулират в една стая. Следователно първата предпоставка за здравословна среда са сертифицираните строителните материали.  Bauwerk започна заедно със Sentinel House тестване на продуктите си още през 2010 г.

Дали паркетът е наистина здравословен?

Отговорът е НЕ за всички паркети, въпреки че дървото е естествен, възобновяем ресурс. При производството на паркет се използват много други продукти като лепила, лакове и масла. Ето защо материалите, използвани от Bauwerk, редовно се изследват и преглеждат от независими институти от различни страни. Само по този начин можем да гарантираме, че Bauwerk паркет не съдържа никакви вредни вещества.

Силаново лепило

При монтажа на паркет изборът на лепило играе съществена роля не само от гледна точка на вредни емисии, а и относно еластичността. Ние използваме силаново лепило (а не полиуретново) от 2010 г.

Общи условия
«